PN 59/2018 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.