Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Mikołowa