WR 4/2018 Wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122 (przedmiar robót 3-2018), wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7  (przedmiar robót 5-2018)