PN 51/2018 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oświetlenia wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Wyszyńskiego  w Mikołowie.