Protokół nr XXXIX/39/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku