PN 27/2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku zaplecza Klubu Sportowego LKS Orzeł Mokre w Mikołowie-Mokrem (działki nr 548/12, 551/12,549/12,550/12, 553/12)