Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołow na lata 2004 – 2015” za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

Raport z realizacji „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019” za okres od 01.01.2013 do 31.12.2014 r.

Raport z realizacji „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2015 - 2018” za okres od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.