PN 23/2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót przy realizacji zadania „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Reta Śmiłowicka, działka numer 218/10