PN 20/2018 Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami małej architektury tj. ławki, kosze i stojak na rowery w Bujakowie przy ul. Szkolnej i ks. Górka na działce 1749/221