PN 17/2018 Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z obiektami małej architektury na działce nr 336/52 w Mikołowie-Mokrem