PN 8/2018 Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnetrznej wraz z ogrodzeniem i obiektami małej architektury w Mikołowie na działce nr 2387/5, przy ul. Stolarskiej