PN 13/2018 Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie, ul. Zielona, zlokalizowanego na działce nr 1007/56.