1. Wniosek o zmianę decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia Technologia uszlachetniania materiału wsadowego z recyklingu wykorzystywanego do wytwarzania brykietów stalowych

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą w Orzeszu – Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1”

3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przeniesienie i modernizacja linii produkcji kadzi, eksploatowanej przez Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 52”

4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa stacji demontażu pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Orzesze na działce o nr 1423/1”