Informacja dla mieszkańców miasta Mikołowa w zwiazku ze zmianą nazwy ulicy 27 STYCZNIA NA rtm.PILECKIEGO