PN 7/2018 Zaprojektowanie i wykonanie trzech zjazdów publicznych z dróg gminnych.
Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. Marii Konopnickiej do działki nr 2153/64 w Mikołowie
Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5 w Mikołowie
Część 3: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. Katowickiej do działki nr 2648/112 wraz z utwardzeniem fragmentu terenu działki 2648/112 w Mikołowie.