PN-5/2018 Zaprojektowanie i wykonanie (wraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu) dwóch parkingów przy ul. Słowackiego w Mikołowie