PN-32/2015/CIS zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020
Numer ogłoszenia: 339722 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015