Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015

Numer ogłoszenia: 289182 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015