Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ogłasza przetarg PN-23/2014 na:

Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa na basen