Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane
Numer ogłoszenia: 161785 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012