Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie - Etap I
Numer ogłoszenia: 256082 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012