PN 22/2012  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa Hali Sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 279542 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012