Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa Hali Sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 255756 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012