PN 11/2012 Budowa zjazdu z ul. Konstytucji 3 Maja do Domku Parkowego zlokalizowanego przy Placu Harcerskim 1 w Mikołowie