PN 10/2012 Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30, na pomieszczenia żłobka i przedszkola