Dostawa do siedziby Zamawiającego 2 sztuk serwerów bazodanowych przeznaczonych do bieżącej obsługi pracy Urzędu Miasta Mikołowa oraz 1 zasilacza awaryjnego UPS
Numer ogłoszenia: 120195 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012