Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem
Numer ogłoszenia: 78789 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012