PN 1-2012 Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II. Założenie kolekcji roślinnych w ramach przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.