Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych (ulice: Grzybowa, Dolna, Torowa, Mała, Reja, Prusa, Żurawia, Boczna Marzankowice) na terenie Mikołowa w 2012 r
Numer ogłoszenia: 72053 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012