Budowa kontenerowego zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka
Numer ogłoszenia: 48477 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012