PN 18/2017 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.