PN 71/2017 Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego w okresie 2 lat