PN 64/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Mikołowie.