Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Mokrem za 2015 r