Wnioski, postulaty i zapytania z zebrania wiejskiego w Mokrem, które odbyło się dnia 08 stycznia 2015 roku.