Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 19 kwietnia 2016