Uchwała nr XXV/567/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXVII/723/2017 z dnia 19.12.2017 r.
- nr XLVII/836/2018 z dnia 16.10.2018 r.
- nr III/27/2018 z dnia 18.12.2018 r.
- nr XVIII/178/2019 z dnia 17.12.2019 r.
- nr XXIX/269/2020 z dnia 25.08.2020 r.