Uchwała nr XXV/563/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLV/815/2018 z dnia 28.08.2018 r.