Uchwała nr XXV/561/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XVIII/175/2019 z dnia 17.12.2019 r.