Uchwała nr XXIV/550/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie zmiany treści § 1 Uchwały nr XIX/455/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia24 maja 2016 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla ochotniczych straży pożarnych