Uchwała nr XXIV/547/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r.