Uchwała nr XXIV/543/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei