Uchwała nr XXIV/537/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017