Uchwała nr XXIV/536/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201717