Uchwała nr XXIII/530/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Krzysztofa Żura