Uchwała nr XXIII/529/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu