Uchwała nr XXIII/523/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu