Uchwała nr XXII/507/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Mikołowa