Uchwała nr XX/485/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej