Uchwała nr XX/481/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie powołania składu Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa